جستجو :

 
 
ویلچر برقی :
شرکت گلدن موتور سازنده انواع موتورهای جریان مستقیم از جمله  موتورهای بشقابی شکل وپهن وباریک را جایگزین الکتریک موتور های سنگین وجاگیر قبلی با عملکرد بهترمورد بهربرداری در صندلیهای چرخدار برقی تاشو این شرکت قرار داد ه و بعلت سبک شدن وزن صندلی چرخدار برقی تاشو مسافت بیشتری را می پیماید
صندلی های چرخدار برقی تا شو در دو مدل 08 با چرخهای 12 اینچی وقدرت 180 وات هرموتور ومدل 010باچرخ های 24 اینچی  وقدرت موتور180وات برای هر طرف
خصوصیات صندلیهای چرخدار برقی تاشو :
 • دارای عملکرد با طول عمرمفید زیاد
 • بدون لرزش وسرعتی نرم با گشتاوری بالانس حتی هنگام سرعتهای پائین   
 • وزن پائین آرمیچرموتورمناسب برای شتاب گیری و بلعکس
 • حداقل نیروی القائی جهت اعمال نمودن گشتاور لحظه ای
 • دارای حداکثر گشتاور برای شتاب گیری ناگهانی
 • دارای موتوری باریک و پهن حداقل فضا ی مورد نیاز
 • دارای موتوری باروش سیم پیچی پهن بااطمینان بالا وهزینه کمتر
 • تجهیزات برقی کم صدا

"Power Wheelchair, electric wheelchair, wheelchair controller

با شرکت گلدن موتور چرخدار برقی تاشو خود را مجهزبه موتورهای پهن و باریک باخصوصیات یاد شده و  مشخصات  ذیل ارائه مینماید :
 • موتورهای یادشده ضمن پهن و باریک بودن صندلی چرخداربرقی تاشو ساده وسبکی را ارائه مینمایند.
 • این موتور ها دارای بهره وری بیشتر  در نتیجه پیمایش بیشتری خواهند داشت.
 • سفری رفت وبرگشت تا 25کیلومتربا یک جفت باطری 24ولت20آمپرساعت
 • حداقل نیروی مورد نیازحدودا 4 آمپربرای سرعت 7کیلومتردرساعت.
 • صندلیهای تاشو برقی دارای دو موتورکه با یک سیستم کنترولر فرماندهی میشود.
 • ترمز مغناطیسی درداخل موتور با اهرم آزادکتتده دستی در بیرون.
 • توانایی صعو د د ر شیب 12 درجه با بار120کیلوگرم.
 • صندلی چرخداربرقی  تاشوبا تایرهای 24اینچی و 12اینچی تولید می شود ومدل 12 اینچی تایر تو پر وهرگز پنچر نخواهد شد.
 • حداکثر بار مجا ز180کیلوگرم.
 • صندلی چرخدار برقی تاشو شامل دستگاه کنترل و دستگیره فرمان که شکیل طراحی ودر جائی مناسب نصب گردیده است.

 

مشاهده ویدئو ویلچر برقی

بارگذاریدریافت فایل مشخصات فنی

electric wheelchair, power wheelchair,hub motor drive


 

 

IMJoystickControllerPanel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Copyright 2011 © GoldenMotorIran. Allright reserved