جستجو :

 
 

تک چرخ برقی

Electric Unicycle 2

تک چرخ برقی آخرین پدیده در وسایط نقلیه برقی میباشد، این تک چرخ برقی از طریق حسگر های ژیروسکپی کمک میکند تا راکب بالانس بماند وبصورت ایستاده به چپ وراست فرمان بدهد وبا خم شدن بطرف جلودستگاه سرعت میگیرد و بلعکس بطرف عقب رفتن از سرعت کاسته خواهد شد و یا توقف کامل.                           
تک چرخ حاضر از نظر ظاهر شامل یک چرخ دو عدد جاپائی و در داخل حسگرهای ژیروسکپی که با در یافت کوچکترین تغیر در زاویه بصورت اتو ماتیک به حالت بالانس قرار میگیرد . این تک چرخ مجهزبه شتاب سنجدر سه جهت محور مختصات (ایکس وای زد) بوده که کاهش شتاب وارده بعلت ثقل را احساس مینماید .               
موتور الکتربکی بر پایه دریافت فرمان از شتاب سنج تک چرخ رابالانس درجهت جلو و عقب قرار میدهد.جهت های چپ و راست توسط پاهای راکب کنترل میشود ومانند فرمان دوچرخه معمولی خیلی آسان تر میباشد که پاها را بچرخانید تا بالا تنه را و تک چرخ را خیلی آسان تر برای یاد گرفتن مینماید تا تک چرخهای نشسته.              
این تک چرخ صددرصد قدرتش را از باطری میگیرد وبا خم شدن سرعت را کنترل مینما ئیم . خم شدن بطرف جلو افزایش سرعت و خم شدن به عقب کاهش سرعت اتفاق میافتد. با طریهای لیتیومی استفاده شده دراین تک چرخ دستگاه  درصورتیکه درسرازیری ویا با کاهش سرعت مواجه میشود انرژی را در باطری نگهداری مینماید . شما میتوانید با سرعت 18کیلومتر در ساعت بمدت بیست دقیقه سواری کنید وبا طریها دو ساعت طول میکشد تا شارژ کامل شود.
تک چرخ حاضر کا ملا قابل حمل بوده وفقط 5/12 کیلو وزن دارد. با توجه به وزن تک چرخ شما قادر خواهید بود کهآن را به داخل اتوبوس ومترو وفروشگاه وکتابخانه واسانسور وسر کلاس درس هم ببریدواز ذنجیر کردن دستگاه راحتخواهید شد .در پا یان قابل ذکر میباشد که دستگاه حاضر دوست محیط زیست واز انرژی سبز استفاده مینماید ودر میان وسایط نقلیه برقی قابلیتهای بیشتری را دارا میباشد.
مشاهده ویدئو 

Electric Unicycle 1

 
 
 

  

Copyright 2011 © GoldenMotorIran. Allright reserved