جستجو :

 
 

موتور سیکلت تنه الومینیوم

 

 

موتور سیکلت فوق بدنه الومینیوم باطری لیتیوم ۴۸ولت با امپرهای قابل انتخاب ۲۰ و ۲۴ و ۲۸ میباشد

 پیمایش ۶۰کیلومتر حداکثر سرعت ۴۵کیلومتر اندازه تایر ۱۴ اینچ

 
   

موتور سیکلت تنه الومینیوم 

 
   

موتور سیکلت تنه الومینیوم

 
   

موتور سیکلت تنه الومینیوم

 
   

موتور سیکلت تنه الومینیوم

 
   

موتور سیکلت تنه الومینیوم

 
   

 
 
 

  

Copyright 2011 © GoldenMotorIran. Allright reserved